Certyfikaty językowe

Znajomość języków obcych jest obecnie umiejętnością niezbędnego w dorosłym życiu człowieka. Wybierając szkołę średnią lub wyższą, a w późniejszym czasie poszukując pracy, bardzo często musimy udowodnić swoją znajomość języka obcego nie tylko poprzez aktywne wykorzystanie go, ale również poprzez przedstawienie odpowiednich certyfikatów językowych.

W naszej szkole przygotowujemy uczniów najstarszych klas do zdania pierwszych dwóch egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

Egzaminy Cambridge English KET I PET to pierwsze z serii egzaminów Cambridge English, które pokazują na jakim poziomie uczniowie znają język angielski. Są pierwszymi krokami w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów. Uzyskane przez uczniów certyfikaty honorowane są na całym świecie.

Egzamin KET potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego na poziomie podstawowym. Egzamin PET sprawdza umiejętność rozumienia języka angielskiego w sytuacjach życia codziennego na poziomie średnio-zaawansowanym. Jest to egzamin polecany osobom, które dość dobrze radzą sobie ze zrozumieniem np. tablic informacyjnych, krótkich artykułów z gazet i magazynów, potrafią również opowiedzieć o sobie i swoim życiu czy napisać krótki list nieformalny.

;