O współpracy

Współpraca z PKO BP SA odbywa się na wielu płaszczyznach, główną stanowi działalność SKO.

Szkolne Kasy Oszczędności istnieją w Polsce od 1927 r. i od początku istnienia stały się zjawiskiem dość powszechnym. Od 1935 r. zostały objęte patronatem PKO. Patronat ten trwa do dziś.

Naczelną zasadą SKO jest nauka oszczędzania i racjonalnego gospodarowania finansami oraz wyrobienie u dzieci i młodzieży nawyku systematyczności
i wytrwałości. Również nasza szkoła już od wielu lat prowadzi SKO.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie  uczą się zarządzania finansami osobistym, wyrabiają w sobie nawyk świadomego oszczędzania, zdobywają wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie, nabywają praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych

sko

;