Scenariusze edukacyjne z wykorzystaniem TIK

Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich

category preview

 

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie II

category preview

 

Scenariusz lekcji informatyki w klasie II

category preview

 

Scenariusz lekcji edukacji wczesnoszkolnej w klasie III

category preview

 

Scenariusz lekcji informatyki w klasie IV

category preview

 

Scenariusz lekcji informatykyki i język angielskiego w klasie IV

category preview

 

Scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie IV

category preview

 

Scenariusz lekcji plastyki w klasie VI

category preview

  

Scenariusz lekcji biologii w klasie VII

category preview

;