2011

Rok 2011

Kwota dofinansowania: 5005 zł

Uzyskane fundusze pomogły unowocześnić toalety uczniowskie – wymiana glazury, montaż

nowych urządzeń sanitarnych itp.

;