Informacje ogólne

Szkoła przy ulicy Gdyńskiej 3 istnieje od 1991 roku.

Powstała z myślą, by być maksymalnie przyjazna dziecku, umożliwiać bezpieczny pobyt w grupie rówieśniczej, stwarzać szansę nauki w radosnej i twórczej atmosferze. Stawiamy na mocny i wszechstronny rozwój osobowości ucznia. 

Prywatna Szkoła Podstawowa Spółki Oświatowej „Scholasticus” jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,

położoną między blokami mieszkalnymi Osiedla Pojezierska, w dzielnicy

Bałuty, z dala od ruchliwych ulic. Jej uczniowie rekrutują się z Łodzi i ościennych gmin. Szkoła jest zabezpieczona przed dostępem osób postronnych. Budynek szkoły wraz z terenem zielonym, na którym

urządzono mini boisko do koszykówki i ustawiono stoły do gier, jest ogrodzony. Szkoła dysponuje 10 salami lekcyjnymi

(w tym pracowniami: matematyczno – fizyczną, chemiczno - przyrodniczą, językową, humanistyczną oraz multimedialną pracownią komputerową), salą gimnastyczną oraz stołówką.  

Zajęcia organizowane są w mało licznych grupach. Szkoła, przywiązując szczególną wagę do zapewnienia uczniom kompleksowej opieki oraz uwzględniając potrzeby i oczekiwania rodziców, czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.00. Sala gimnastyczna otwarta jest dla uczniów zarówno podczas przerw, jak i po zajęciach. Uczniowie przebywają w sali gimnastycznej pod opieką dyżurującego nauczyciela. Szkoła stwarza wszystkim uczniom warunki do realizowania zainteresowań i rozwijania talentów. Proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych (m.in.: zajęcia obejmujące działania plastyczne, przyrodnicze, matematyczne, ekologiczne, językowe, sportowe i teatralne) oraz zajęć specjalistycznych, przeznaczonych dla uczniów z trudnościami: terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów organizują dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, których celem jest wspieranie rozwoju uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Na co dzień w szkole pracują: psycholog szkolny, logopeda i olifrenopedagog. Wspierając rozwój uczniów szkoła organizuje liczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wycieczki do kin, teatrów i muzeów oraz „zielone szkoły”. Umożliwia uczniom udział w akcjach charytatywnych i społecznych, takich jak np. zbiórka nakrętek, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, wsparcie dla hospicjum dla dzieci. Szkoła uczestniczy w realizacji projektów: „Radosna szkoła”, „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Indywidualizacja nauczania dzieci klas I – III”, „Uwierz, że możesz”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, jak również w akcjach: „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”. Uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Do ich sukcesów można zaliczyć, m.in.: wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie Alfik Humanistyczny oraz Alfik Matematyczny oraz w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur i w konkursie języka niemieckiego Deutschfreund, uzyskanie II miejsca w przeglądzie teatralnym „Inscenizacje wierszy Juliana Tuwima”, wyróżnienia w konkursie plastycznym Marszałka Województwa Łódzkiego „Pociągiem w łódzkie”, zdobycie I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie „Patroni naszych ulic”, uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Historycznym. Prace uczniów prezentowane są w klasach, na korytarzach szkolnych oraz stronie internetowej szkoły. Uczniowie mają poczucie wpływu na działania szkoły i czują się jej współgospodarzami. Na pytanie, jak jest w Waszej szkole uczniowie odpowiadają:  „tu nikt nie czuje się opuszczony”.

 

;